Naturen omkring oss består av slätt, äng och mossar där bina förutom att samla nektar och pollen till sina samhällen,också bidrar till att pollinera blommor, buskar och träd i omgivningen. Vegetationen här är artrik med flera ovanliga arter men också fläder, vildrosor, hagtorn, klöver, björnbär , vallmo och kastanj kan finnas i vår honung.

För att samla 1 kg honung behövs ca 3 kg nektar. Bina miljontals blommor så det är tur att det finns flera tiotusentals bin i samhället som kan hjälpa till med detta arbete. Bina kan ha samlat nektar från upp till femtio olika blomsorter. Man brukar säga att bina är blomtrogna, det betyder att bin från samma kupa ofta flyger på samma blomma. De väljer den växt där de hittar mest mat. Det innebär också att honung från olika kupor kan smaka olika beroende på var de bina samlat sin honung.I honungen finns protein i form av pollen, det kan vara 1 500 – 10 000 pollenkorn per gram honung och det är dragväxterna som avgör pollenhalten.

Vår ambition är att tillhanda hålla ett levande, lokalt mathantverk därför väljer vi att skörda vår honung vid flera tillfällen under sommaren så att varje skörd kan ha sin egen karaktäristiska och unika smak och färg. På våren och försommaren är oftast honungen ljusare och mildare, lenare medan honung skördad senare under säsongen är mörkare med fylligare smak.

Detta vårt första år har vi skördat:

Försommarhonung

Sommarhonung

Nyslungad
honung är en primör som vi säljer precis då honungen skördats. Den är
flytande men börjar med tiden kristallisera. Enklast så kan man bara
röra i honungen eller möjligen försiktigt värma i mikron ca 30-60
sekunder. Honung kan ju tappa sina enzymer vid uppvärmning och förlora
sin nyttighet.

Förvara din honung svalt, helst ca
12-14 grader och mörkt. Honung har med sin antibakteriella effekt en
naturligt lång hållbarhet, minst två år.